Vítáme Vás na stránkách Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, která sdružuje hospice v ČR a přispívá k pozitivní proměně vztahu české společnosti ke smrti a umírání.

Domácí hospicová péče Hospice sv. Lazara v Plzni


Zkušenosti s doprovázením lidí v terminálním stadiu nemoci má plzeňský Hospic svatého Lazara od roku 1998. Rostoucí potřeba pokrýt domácí hospicovou péči na Plzeňsku ho vedla k uskutečnění kroku, na který se již delší dobu připravoval. Základem kvalitní péče je týmový přístup. Jak vysvětluje hlavní lékař domácího hospice MUDr. Radovan Kunc: „Naši službu zajišťuje multidisciplinární tým ve složení lékařů, sester a psychosociální pracovnice, a to 24 hodin denně. Podstatou péče je umožnit nevyléčitelně nemocným lidem žít v posledních dnech, týdnech, případně měsících svého života tak, jak si přejí, bez zbytečného utrpení a strádání ve svém prostředí. Věříme, že naše odborná pomoc pacientovi i jeho blízkým vede k těmto cílům.“

„Rodině pomůžeme získat příspěvek na péči, k dispozici je také naše půjčovna kompenzačních pomůcek. Služby domácího hospice poskytujeme v okruhu 30 km od našeho sídla, pokud nám kapacity dovolí, jsme k dispozici i na větší vzdálenost. Naše profesionální podpora vedená s respektem k hodnotám a přáním pacienta pomáhá vracet umírání tam, kam přirozeně patří – domů,“ upřesnila Bc. Markéta Karpíšková, vrchní sestra domácího hospice.

Žádost o službu je možné podat na webových stránkách Hospice svatého Lazara hsl.cz. „Cena za poskytované služby činí 350 Kč za den. Ta pokrývá jen část nákladů na péči, zbytek nákladů hradíme z příspěvků od soukromých i firemních dárců. Nadále budeme rozvíjet dosavadní dobré vztahy s vedením města Plzně a Plzeňského kraje, které jsou pro nás velmi důležité. Zároveň usilujeme o uzavření smluv na poskytování domácí hospicové péče s pojišťovnami, jejichž požadavky po stránce personální i provozní splňujeme,“ dodává ředitelka hospice Ing. Jiřina Helíšková.

 

V Plzni dne 4. 1. 2022

Ing. Jiřina Helíšková, ředitelka Hospice svatého Lazara


Váš názor nás zajímá!

Napište nám Vaše připomínky, nápady i vlastní zkušenosti z oblasti hospicové péče.

Nepřehlédněte:


Zpravodaj Rovnováha - zpravodaj Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.


Nadcházející akce: