Vítáme Vás na stránkách Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, která sdružuje hospice v ČR a přispívá k pozitivní proměně vztahu české společnosti ke smrti a umírání.

Jak můžete podpořit asociaci


Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče je nevládní nezisková organizace, jejíž programy jsou hrazeny z příspěvků členských organizací a limitovaných grantů a dotací.   Podpořte nás v naší práci při prosazování hospicové myšlenky v naší společnosti a pomoci hospicům profesionálně pečovat o pacienty.  

PŘIJĎTE na akce, které organizujeme

  • na náš tradiční benefiční koncert na podporu Asociace - více informací v Menu Naše projekty

 

NABÍDNĚTE SLUŽBY DAREM

  • uvítáme právní, ekonomické, grafické služby, zápůjčku auta, které můžete Vy či Vaše firma nabídnout. Pomohou nám zvýšit profesionalitu, odbornost hospiců a snížit provozní náklady.

 

STAŇTE SE NAŠIMI DOBROVOLNÍKY

  • pomozte nám při organizaci benefičních akcí, s administrativou (např. aktualizací webu, databází kontaktů, monitoringem tisku apod.), překládejte pro nás, nabídněte cokoli, co považujete za užitečné

 

PODPOŘTE NÁS HMOTNĚ A FINANČNĚ

  • Pomozte nám s kancelářskými potřebami a vybavením pro naši práci - aktuálně uvítáme tiskárnu se scannerem, notebook, tonery do tiskárny ad. - vše prosíme po předchozí domluvě s námi.
  • Pošlete nám jednorázový dar nebo si zřiďte trvalý příkaz a podporujte nás pravidelně; všechny dary lze odečíst od základu daně, viz informace v Menu Daňové zvýhodnění dárců.
  • Můžete nás podpořit ustanovením závěti v náš prospěch. Pro bližší informace se můžete s námi spojit na e-mailu:

reditel@hospicpt.cz

info@hospiczdislavy.cz

katerina.tominova@hospiczdislavy.cz

Spořící účet APHPP pro dary: č. 256820125/0300 , Československá obchodní banka IBAN: CZ51 0300 0000 0002 5682 0125 SWIFT code: CEKOCZPP

Provozní účet APHPP: č. 198481152/0300, Československá obchodní banka IBAN: CZ51 0300 0000 0001 9848 1152 SWIFT code: CEKOCZPP  

PŘEDEJTE NÁM KONTAKT NA VHODNÉHO DÁRCE ČI SPONZORA

  • pro náš benefiční koncert, odbornou konferenci a další projekty - viz Menu Naše projekty

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče o.s. je osvobozena od daně darovací. Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely.


Váš názor nás zajímá!

Napište nám Vaše připomínky, nápady i vlastní zkušenosti z oblasti hospicové péče.

Nepřehlédněte:


Zpravodaj Rovnováha - zpravodaj Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.Nadcházející akce: