Vítáme Vás na stránkách Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, která sdružuje hospice v ČR a přispívá k pozitivní proměně vztahu české společnosti ke smrti a umírání.

Konference otevře téma „Smrt na okraji společnosti“


Je jednou z mála jistot, které máme. A přesto se o ní příliš nemluví, přesto úvahy o ni vytěsňujeme. V kontrastu s tímto trendem je téma odborné konference, pořádané v úterý 15. května 2018 v opavské Psychiatrické nemocnici službou krizové pomoci Fénix Charity Opava. Její název zní „Smrt na okraji společnosti“.

„Hlavním tématem konference bude smrt, která je v naší společnosti stále tabu, o kterém se nemluví,“ upřesňuje jedna z organizátorek Lucie Vehovská z Charity Opava. „Téma smrti je doprovázeno pocity smutku, strachu, napětí. Smrt je všudypřítomná, a přece zahalená tajemstvím. Naším cílem je tento fenomén veřejnosti více otevřít, přiblížit ho očima různých odborníků a poskytnout tak cenné informace, které mohou být nápomocny jak v osobním, tak v profesním životě,“ dodává. 

Bohatý program, v němž vystoupí osm přednášejících, bude rozdělen do dopoledního a odpoledního bloku, na konci každého z nich pak zbude prostor pro dotazy, diskuzi či prezentaci vlastních postřehů k prezentovaným tématům. O poradenství pro pozůstalé budou hovořit krizový intervent Krizové pomoci Fénix Charity Opava Tereza Adamcová a manažerka sekce sociální pomoci Charity Opava Lucie Vehovská, na téma doprovázení umírajícího pacienta vystoupí lékař Geriatrického a doléčovacího oddělení Slezské nemocnice v Opavě a mobilního hospice Pokojný přístav Charity Opava MUDr. Jakub Seget. Slovo dále dostane například diecézní koordinátor nemocničních kaplanů Václav Tomiczek, přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity MUDr. Pavel Ševčík či koordinátorka programů nemocničních klaunů Milena Malá. Podrobný program včetně časového rozpisu najdete na stránkách www.charitaopava.cz.

Vstup na konferenci, která se uskuteční v kulturním domě Psychiatrické nemocnice na Olomoucké ulici v Opavě od 9.30 do 15.30 hodin, je bezplatný. Kapacita kulturního domu je však omezena počtem sta míst, proto se zájemci musí přihlásit na emailové adrese  fenix@charitaopava.cz.  Pro ty, kteří budou mít zájem, mohou organizátoři vystavit certifikát o účasti a umožnit jim tak započíst si konferenci do povinného vzdělávání podle zákona o sociálních službách.

Plakát ke stažení: Smrt na okraji společnosti


Váš názor nás zajímá!

Napište nám Vaše připomínky, nápady i vlastní zkušenosti z oblasti hospicové péče.

Nepřehlédněte:


Zpravodaj Rovnováha - zpravodaj Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.Nadcházející akce: