Vítáme Vás na stránkách Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, která sdružuje hospice v ČR a přispívá k pozitivní proměně vztahu české společnosti ke smrti a umírání.

Cena ministra zdravotnictví pro PhDr. Václava Filce


U příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených byla 3. prosince ve Španělském sále Pražského hradu předána cena ministra zdravotnictví za rok 2017. Za celoživotní práci ve prospěch zdravotně postižených občanů a rozvoj zdravotně sociální péče se na návrh APHPP jejím laurátem stal PhDr. Václav Filec. 

Máme z udělení ceny právě jemu velkou radost a upřímně blahopřejeme! Motivem našeho návrhu byla zejména skutečnost, kdy si po léta bral hospice za své. V polovině devadesátých let na ministerstvu této myšlence mnoho úředníků nakloněno nebylo. Nebyl by to dr. Filec, kdyby rozhodně až urputně neobhajoval myšlenku hospicového hnutí proti názorům typu „přece nebudeme budovat ústavy - nemocnice na umírání“. Vždy dokázal argumenty a svým osobním postojem jasně dát najevo, jaká cesta je správná. Díky jeho nasazení na MZČR, kde pracoval přes 20 let, mj. vznikl dotační program na výstavbu lůžkových hospiců. Většina ze současných hospiců by bez dr. Filece nebyla postavena. Z jeho popudu později vznikl dotační program na vybavení hospiců lůžkových a domácích, který je těmto subjektům k dispozici dodnes. Tak, jako zakladatelku hospicového hnutí v ČR MUDr. Marii Svatošovou vnímáme jako maminku hospiců, PhDr. Václav Filec může být vpravdě označován jako jejich táta.

Ministerstvo zdravotnictví na svých stránkách uvedlo: „Ve svém působení na Ministerstvu zdravotnictví se významně zasadil o rozvoj mnoha služeb a systémové pomoci lidem s tělesným, zrakovým, sluchovým, duševním či vícečetným postižením. Patří mezi ty, jejichž zásluhou se tyto zdravotně-sociální služby dostaly záhy po roce 1989 na velmi vysokou úroveň, a to zejména díky nově utvářeným a moderně koncipovaným dotačním programům. I v rámci svých mimopracovních aktivit se vždy snažil nezištně zlepšovat osud lidí se zdravotním postižením a dlouhodobě či nevyléčitelně nemocných. Naprosto klíčový je jeho podíl na vzniku hospicové péče v ČR, o nějž se zasazoval již od 90. let minulého století.

PhDr. Václav Filec věnoval celý svůj profesní život rozvoji a zkvalitňování pomoci lidem se zdravotním handicapem a je jednou z nejvýraznějších osobností, která se zasadila o rozvoj hnutí svépomocných organizací osob se zdravotním postižením i vznik různých forem zdravotně sociální péče. V letošním roce se dožil životního jubilea 70 let.“

 

Robert Huneš


Váš názor nás zajímá!

Napište nám Vaše připomínky, nápady i vlastní zkušenosti z oblasti hospicové péče.

Nepřehlédněte:


Zpravodaj Rovnováha - zpravodaj Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.

Nadcházející akce: